Новинки літератури

Книги, подаровані для бібліотеки навчального закладу

1.ЛитвинА.В. Інформатизація навчального процесу у  ПТНЗ будівельного профілю: мінографія/ ЛитвинА.В . - К.: Педагогічна думка,2013.-168с.

2. Мирошниченко С.А. Шедеври  кулінарного искусства.- Донецк: ООО «ПКФ «БАО»,2013.-160с.:ил.                                                                                                                                         

3. Музальов О.О. Культурологія:навчальний посібник/ ав.: Музальов О.О.-К.: Педагогічна думка,2013.-128 с.

4.Непорада Г.А На струнах серця: Вибране.-Полтава:Дивосвіт,2014.-76с.

5.Робак В.Є. Біологія (для ПТНЗ кулінарного профілю):навчально-методичний посібник / ав.: Робак В.Є.-К.:Педагогічна думка,2013.:144с.

6.Сікорський П.І. Алгебра і початку аналізу: підручники/ ав.:   Сікорський П.І. –К.: Педагогічна думка,2013.-332с.

7.Стечкевич О.О. Організайія уроків виробничого навчання: компетентнісний  підхід: навчально –методичний  посібник    /  Стечкевич О.О.- К.: Педагогічна думка 2013.-128с.

8.Сучасні освітні технологій мовної підготовки майбутніх фахівців сфери  обслуговування:методичний посібник \ав.:Вдович С.М.,Палка О.В.-К.:Педагогічна думка,2013.-128с.
 

9.Якимович Т.Д.Основи дидактики професійно- практичной підготовки: навчально –методичний посібник ./ ав .:Якимович Т.Д.-К.:Педагогічна думка,2013.-138с.

10. Ємчик Л. Ф. Професійно спрямоване вивчення фізики у процесі підготовки робітників сфери обслуговування: навчально-методичний посібник/ав.: Ємчик Л.Ф. — К.: Педагогічна думка, 2013. - 144 с.

 

11. Камінецький Я. Г. Теоретичні та методичні засади реалізації нововведень управління ПТО регіону: посібник / Камінецький Я. Г., Вачевський М. В., Клим Б. І., КриницькаЛ. Я., Сліпчишин Л. В,— К.: Педагогічна думка, 2013,— 240 с.

 

12. Психолого-педагогічні засади діяльності педагога сучасної професійної школи : навчально-методичний посібник/ ав. : Дегтярьова, Козяр М. М„ Руденко Л. А., Шиделко А. В.; за ред. Руденко Л. А. – К.:Педагогічна думка, 2013.- 144 с.