Перелік матеріально – технічного забезпечення

кабінету «Охорона праці»

Кабінет містить :

1.     Площа – 108,8 кв. м.

Робочих місць – 30

Стільців – 30

Стіл викладача – 1

Стілець м який -1

Дошка -1.

2.     Стенди з тем предмету : «Охорона праці»:

-         «Правові та організаційні основи охорони праці»

-         «Основи охорони праці»

-         «Основи безпеки праці в галузі»

-         «Основи пожежної  безпеки»

-         «Основи електробезпеки»

-         «Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди»

-         «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

3.     Інформаційний куточок.

4.     Стенди :

-         «Первинні засоби пожежогасіння»

-         «Індивідуальні засоби захисту працівника»

-         «Спеціальний одяг працівника».

5.     Натуральні зразки :  діелектричні рукавиці, боти, протигаз, респіратор, маска, шолом, маска зварювальника, будівельника, захисний щиток, рукавички для роботи з кислотами, гумовий килимок, гумові чоботи, аптечка.

6.     Інструкції з техніки безпеки для учнів із різними професіями.

7.     Ілюстрації по техніки безпеки на робочому місці.

8.     Картки завдання для контролю знань учнів.

9.     Презентації з тем предмету « Охорона праці».

 

  

Завідуючий кабінетом:                       Кравцова Л. В.