ДПТНЗ "Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги" фінансуються на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету, а також з додаткових джерел фінансування відповідно до законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту".

Навчальний заклад - це цілісний майновий комплекс, який складається з навчального, виробничого, адміністративно-побутового корпусів.

Навчальний корпус, корисною площею 2,3 тисячі квадратних метрів містить 18 навчальних аудиторій, серед яких: кабінети, в яких ведеться вивчення загальноосвітніх предметів, зокрема кабінет інформатики, оснащений комп’ютерною технікою новітнього типу. Всього в училищі функціонує 40 одиниць комп’ютерної техніки, є доступ до мережі «Інтернет». Учні мають змогу працювати на уроках та у вільний час за персональним комп’ютером як у кабінеті інформатики, так і в бібліотеці, до їх послуг - багата медіатека; переобладнаний згідно сучасних вимог кабінет хімії, в якому активно ведеться лабораторна та позакласна дослідницька робота; кабінети спеціальних професійних дисциплін, оснащені необхідними унаочненнями, зразками, виробничою технікою, обладнанням та інструментарієм.

Для здійснення виробничого навчання училище має корпус навчально-виробничих майстерень, корисною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Цей корпус містить:

 • дві столярні майстерні (механічна та немеханічна);
 • зварювальна майстерня; 
 • слюсарна майстерня;
 • опоряджувальна майстерня;
 • електромонтажна майстерня;
 • лабораторія продавців;
 • кухарська лабораторія;
 • кондитерська лабораторія;
 • навчальний ресторан на 80 місць;
 • кафе-майстерня ;
 • навчальний готель.

До складу адміністративно-побутового корпусу корисною площею 2,3 тис. кв м входять: спортивна зала, актова зала на 300 посадочних місць.

Бібліотека училища має книжковий фонд понад 34 тисячі екземплярів. Читальна зала розрахована на 30 посадкових місць. 

Навчальний заклад має медичний пункт з маніпуляційним кабінетом, забезпечений необхідним медичним обладнанням та медикаментами для надання першочергової допомоги.

В розпорядженні іногородніх учнів - гуртожиток на 110 місць, в якому створені всі умови для комфортного життя та якісного навчання.

Робота з оновлення матеріально-технічної бази училища ведеться постійно та цілеспрямовано і має на меті створення сприятливих умов для здобуття професійної освіти та всебічного розвитку особистості.


36034, Україна, м. Полтава, вул. Курчатова, 15

Телефон: (05322) 4-26-88; факс: (0532) 66-86-08

e-mail: polt.vpu@mail.ru