Відповідно  до  п.15 Постанови Кабінету  Міністрів України від 8 серпня 2007 року «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»,   ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги» доводить до відома громадськості про отримання дозволу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за  № 6/1-1570 від 17 червня 2011 року на ліцензування організації роботи навчального закладу з надання освітньої послуги для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» напряму підготовки 6.051701 – Харчова технологія та інженерія.

(Матеріали подано нижче)

 

Загальна  характеристика  навчального  закладу

      42 роки працює на ринку освітніх послуг України Державний професійно-технічний навчальний заклад (надалі ДПТНЗ «Полтавське ВПУ ім. А.О.Чепіги») 
      Училище було засноване у 1968 р., перейменоване з ПТУ № 21 м.Полтави, набуло статусу «вищого» згідно наказу Міністерства освіти і науки України№ 190  від 25.03.2006 р

                Училище є державним навчальним закладом ІІІ рівня акредитації (ліцензія Міністерства освіти і науки України АА № 429170 від 4.07.2001 р.), підпорядковане Міністерству освіти і науки України та здійснює свою діяльність на основі Статуту, затвердженого в установленому порядку. Навчально-виховний процес у ДПТНЗ «Полтавське ВПУ ім. А.О.Чепіги» організований згідно із Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», постановами, наказами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, яке затверджено Міністерством освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 р., зареєстроване у Міністерстві юстиції України від 15.06.2006 р., Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим Міністерством освіти і науки України від 03.06.1999 р. № 956, Положенням про вище професійне училище та Центр професійно-технічної освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2000 р. № 225 та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

                Головним завданням ДПТНЗ «Полтавське ВПУ ім.. А.О.Чепіги» є забезпечення підготовки висококваліфікованих робітників на основі тісного зв’язку навчання з  виробництвом, практичної підготовки учнів із залученням безпосередньо до виробничого процесу.

Підготовка кваліфікованих
 робітників здійснюється за 10 інтегрованими професіями, зокрема:

для сфери послуг:

5122 «кухар» 5123 «офіціант», ліцензійний обсяг – 60 чол.
5122 «кухар» 7412.2 «кондитер», ліцензійний обсяг – 90 чол.
5123 «офіціант» 5123 «бармен», ліцензійний обсяг – 60 чол.

          5220 «продавець продовольчих товарів» 5142 «покоївка», ліцензійний обсяг - 60 чол.

 

          7412.2 «шоколадник» 7412.2 «цукерник», ліцензійний обсяг – 60 чол.

 

          4221 «агент з організації туризму» 5142 «покоївка», ліцензійний обсяг – 60 чол.

          7412.2 «пекар» 5122 «кухар дитячого харчування», ліцензійний обсяг – 60 чол.

для будівельної галузі і транспорту:

          7231.2 «слюсар з ремонту автомобілів» 7212.2 «електрозварник ручного зварювання», ліцензійний обсяг – 60 чол.

          7129.2 «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків», ліцензійний обсяг – 60 чол.

          7129.2 «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель»

          7124.2 «столяр будівельний», ліцензійний обсяг – 60 чол.

          Середньорічний контингент учнів складає 550 чол. За роки існування училища підготовлено понад 13 тисяч кваліфікованих робітників. Набір учнів здійснюється за державним замовленням. Найбільшим попитом серед випускниківміста та області користується професія «Кухар, кондитер», для оволодіння якою в училищі створена належна матеріальна база: навчальний ресторан, навчальне кафе, кухня-лабораторія, кондитерська лабораторія.

          Замовниками робітничих кадрів є підприємства міста, зокрема: ПП «Дружба», магазин «Гостинець», готельно-ресторанний комплекс ПП «Кампус-плюс». ВАТ«Полтавакондитер», ТОВ «Нове Відродження», ПП Верига Л.О. «Каштанова алея», ПП Стойчан А.Д. «Солодкий куточок», ЗАТ Полтаваторгінвест кафе «Фонарики», ВАТ «Полтавський хлібокомбінат», керівники яких створюють належні умови для виробничої практики учнів.

             Із метою набуття учнями високих кваліфікаційних навичок більше 15 років поспіль в якості баз для проходження виробничої практики використовуються кращі оздоровчі заклади Криму та Приазов’я (щоліта залучається більше 100 учнів). З цією ж метою учні, які опановують професію «Кухар, кондитер» традиційно беруть участь у різноманітних районних та міських заходах, обслуговуваннях бенкетів, фуршетів, корпоративних вечірок
 
            Із метою продовження навчання випускників, які опановують професію «Кухар,  кондитер» на більш високому рівні кваліфікації у 2007 р. заклад отримав ліцензію на    підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» за професією «Технологія харчування» (копія додається) і на 2007/2008 н.р. було зараховано 14 учнів, які завершили навчання у 2008 р. У 2008 р. училище було акредитованим без права набору учнів «зважаючи на неможливість визначити контингент учнів, які поступили на І курс за останні 3 роки» (копії свідоцтва про акредитацію та копія рішення комісії ДАК України додаються). На підставі цього заклад не мав можливості здійснювати набір учнів з цього виду підготовки. Термін ліцензії акредитації завершується 01.07.2012 р.

              Педагогічний колектив постійно приділяє увагу практичному навчанню у них знань, умінь і навичок для здійснення безпосередньої трудової діяльності в умовах ринкових відносин. То ж не випадково у травні 2010 р. на базі навчального закладу був проведений семінар Асоціації директорів ПТНЗ України торгово-кулінарного профілю за темою: «Новітні стандарти – вимога часу», а з вересня 2010 р. училище є колективним членом Асоціації кулінарів України. учнів, яке спрямоване на оволодіння сучасною технікою та новітнімитехнологіями, методами праці у галузі майбутньої професійної діяльності, формування.

              Наразі училище є єдиним в області профільним закладом з комплексної підготовки фахівців для галузі харчування. 83% учнів працевлаштовуються за фахом. Виняток складають випускники, які не можуть 
працювати за станом здоров’
я, призовники строкової військової служби, продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

              Для підприємств громадського харчування, співпрацюючи з Полтавським обласним центром зайнятості, за 10 р. підготовлено 2 200 кваліфікованих робітників з числа безробітних

             ДПТНЗ «Полтавське ВПУ ім.. А.О.Чепіги» має високий імідж у місті, в області, в Україні. За рейтингом Міністерства освіти і науки України 2007 р. училище належить до сотні кращихпрофесійно-технічних закладів України, про що свідчать досягнення учнів у конкурсах фахової майстерності: четверте місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Продавець продовольчих товарів» (2006 р.); перше місце в обласному конкурсі з професійної майстерності «Найкращий з професії «Кухар» серед студентів Полтавських вузів (2007 р.); друге місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Офіціант» (2008 р.) тощо.

             Поряд з професійною підготовкою належна увага приділяється і вихованню учнівської молоді. Училище має розгалужену мережу гуртків художньої самодіяльності та спортивних секцій. Учні забезпечуються гуртожитком, у якому створені належні умови для якісного навчання та комфортного проживання.

Фінансування навчального закладу здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету, спеціального фонду, а також додаткових джерел фінансування. 

Інформація
 про кадрове забезпечення

            Штатний розпис Державного професійно- технічного заккладу «Полтавське вище професійне училище ім.А.О.Чепіги» затверджений начальником Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

            Директор ДПТНЗ»Полтавське вище професійне училище ім.А.О.Чепіги» Корочанська Валентина Іванівна має вищу освіту, вищу категорію,викладач-методист, нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко» ,педагогічний  стаж роботи 23 роки, із них на посаді директора  9 років з 2002 року.

            Заступники директора: за штатним розписом 3 чол., фактично 3. Всі мають вищу освіту, спеціаліст вищої категорії - 2 чол., спеціаліст 2 категорії – 1 чол., педстаж більше 8-ми років - 3 чол. Всі заступники відповідають за освітою займаним посадам. За останні 5 років підвищили кваліфікацію 3 чол.

            Згідно штатного розпису ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім.А.О.Чепіги» майстрів виробничого навчання, фактично працює 35, із них  8 майстрів в/н мають вищу освіту  - 27 середню спеціальну .  мають І категорію -  15 осіб, ІІ категорію – 4 особи. . За останні 3 роки 2чол майстрів виробничого навчання підвищили кваліфікацію шляхом курсового навчання, всі майстри в/н пройшли стажування на підприємствах різних форм власності, на учбовому господарстві  та в навчально-виробничій майстерні училища, а також в кращих підприємствах громадського харчування району. Середній вік майстрів в/н  становить 37 років. Незважаючи на постійну роботу з боку дирекції, з майстрами в/н, плинність за останні 3 роки склала 5 чол. по причині низької заробітної плати.
 

            Викладачів всього за штатним розписом 31 ставок, фактично працює 31 чол. Залишок годин по сумісництву вичитують інші інженерно-педагогічні працівники училища. Вищу освіту мають   31 викладач.  Із них мають вищу категорію – 12 чол,  І - ІІ категорії - 10чол., звання викладач-методист – 7 чол. Педагогічний стаж роботи більше 10-ти років - 17 чол. і 9 чол. мають педстаж більше 4-х років. Колектив викладачів поповнюється за рахунок молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів. З цієї причини 5 викладачів  мають педагогічний стаж до 3-х років. Середній вік викладачів 30років. Плинність за останні 3 роки серед викладачів 6 чол. Підвищення кваліфікації шляхом курсового навчання за останні 3 роки пройшли 26 педпрацівників.                    

           Серед педагогічних працівників  працює 5 сумісники. 16 працівників училища викладають дисципліни на засадах внутрішнього сумісництва. Особові справи керівників та педпрацівників веде інспектор із кадрів і вони відповідають вимогам діловодства.
        На всі посади в училищі  розроблені посадові обов"язки. Також прийняті загальними зборами і  затверджені директором  училища "Правила внутрішнього розпорядку для працівників ДПТНЗ»Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги»".

            Атестація педагогічних працівників проводиться згідно "Типового положення про атестацію педагогічних працівників ", затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930. Щорічно видається наказ про атестацію педпрацівників в навчальному році. Створюється атестаційна комісія під головуванням директора , до складу комісії входять заступники директора, завідуючі відділеннями, старший майстер, голови методичних комісій. Викладання всіх предметів в тому числі і виробничого навчання проводиться державною мовою. 

 


             Інформація про матеріально-технічне забезпечення

 
ДПТНЗ « Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги» розташований в м. Полтаві , по вул., курчатова 15, на ділянці загальною площею 1,8 га. Комплекс включає навчальний комплекс, навчально виробничі майстерні,адміністративно - побутовий корпус та гуртожиток, спортивний майданчик площею 900 кв.м.

Усі зазначені будівлі належать Державі в особі Верховної Ради України та перебувають в оперативному управлінні ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О.Чепіги»

Загальна кількість кабінетів та лабораторій в усіх корпусах училища налічує 32 одиниці, із них: кабінетів 21, лабораторій 3, майстерень 8.

Матеріально – технічна база дозволяє забезпечити всі види навчально- практичних робіт. Кабінети, лабораторії і майстерні відповідають санітарно - гігієнічним вимогам. Про це засвідчує санітарний паспорт та дозвіл санстанції , який додається. Бухгалтерія училища веде облік матеріальних цінностей за допомогою комп’ютерної техніки. Із всіма інженерно – педагогічними працівниками укладені угоди про матеріальну відповідальність.

 На початок навчального року завідувачі кабінетами, лабораторіями та майстернями складають навчальні плани роботи на навчальний рік з переліком необхідних заходів з підтримки кабінетів в належному стані та розвитку матеріально- технічної бази.


Кабінети в цілому забезпечені необхідним обладнанням, устаткуванням та іншими матеріально – технічними засобами навчання.

 У
кабінетах інформатики та інформаційних технологій встанволено по 15 комп’ютерів і по 1 комп ютеру для викладачів. В кабінеті інформатики та комп’ютерної техніки є мережа Інтернет. Загальна кількість комп’`ютерів по училищу 41 шт., 3 ноутбука, 2 магнітофона,, 1 відеомагнітофон, 12 телевізорів, 2 ксерокса, ламінатор,сканер. відеокамера, факс, цифровий фотоапарат, мультимедійний проектор. Телевізори підключені до кабельної мережі та спутникового телебачення.

 

Інформація про навчально-методичне забезпечення          

            Уся робота педагогічного колективу була спрямована  на вдосконаленню навчально – виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій, сучасних методів та форм навчання, реалізацію основних напрямків модернізації освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно – технічного прогресу, на  узагальнення, вивчення і впровадження педагогічного досвіду з метою підвищення фахової майстерності кожного педагогічного працівника,  створення відповідної матеріально – технічної бази, вирішення актуальних завдань поглиблення педагогічної і психологічної компетенції кожного педпрацівника, формування у педагогів готовності до творчості, самоосвіти та саморозвитку.  

 

ЛІЦЕНЗІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ