Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України з 21 січня по 23 січня 2020 року в ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги» працює експертна комісія з метою первинної акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» зі спеціальності 181 «Харчові технології» у складі Хомич Галини Панасівни – завідувач кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор технічних наук, професор, голова комісії; Бугаєва Галина Миколаївна – голова циклової комісії харчових технологій Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій.