Спортивна зала
Загальною площею 288м2, зала загальної фізичної підготовки площею 55м2, спортивний майданчик загальною площею 750м2
Спортивна зала ЗФП забезпечені спортивним інвентарем, необхідним для виконання програми з культури, загально училищних позаурочних заходів.Бібліотека
Загальною площею 163м2, яка складається з читальної зали площею 92,1м2 на 30 посадкових місць та книжкосховищем площею 70,9м2
з книжковим фондом – 24783 екземплярів,
в тому числі – 63% - українською мовою,
35% - російською, 2% - ін. мовами.
Бібліотека забезпечена телекомунікаційними засобами, зокрема:
- Персональним комп’ютером з виходом в Інтернет;
- Принтером ;
- Сканером;
- Телевізором.